Werkterrein

Het werkterrein van Audit Vlaanderen omvat:

 1. de gemeenten;
 2. de autonome gemeentebedrijven;
 3. de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 4. de welzijnsverenigingen;
 5. de provincies;
 6. de autonome provinciebedrijven;
 7. de departementen van de Vlaamse overheid;
 8. de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid;
 9. de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid;
 10. de Eigen Vermogens met rechtspersoonlijkheid die verbonden zijn aan de entiteiten, hierboven vermeld onder 7 tot en met 9;
 11. de Vlaamse Openbare Instellingen van categorie A zoals bedoeld in de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

Audit Vlaanderen kan sinds 2009 op vraag van de Vlaamse Regering of van de minister-president forensische audits uitvoeren bij de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering.

Daarnaast maken ook de VRT (Vlaamse Radio en Televisieomroep (ingevolge een specifieke bepaling in het decreet van 27 maart 2009 betreffende de radio-omroep en de televisie) en Poolstok (Jobpunt Vlaanderen) (ingevolge een specifieke bepaling in het decreet van 29 mei 2015) deel uit van het werkterrein van Audit Vlaanderen.