Thema-audit Werken in eigen beheer bij de uitvoerende technische diensten

Audit Vlaanderen voert van februari 2021 tot eind 2021 de thema-audit 'werken in eigen beheer bij de uitvoerende technische diensten’ uit.

De thema-audit gaat na of uitvoerende technische diensten van lokale besturen de werken in eigen beheer adequaat afhandelen door:  

  • een degelijke planning uit te werken;   
  • de beschikbare middelen efficiënt in te zetten en afdoende te beschermen (adequaat voorraadbeheer, degelijke opvolging van eigen aankopen en materialen);   
  • de werking te monitoren en tijdig bij te sturen.

Ook randvoorwaarden ter ondersteuning van dit proces zoals organisatiebeheersing en organisatiecultuur worden meegenomen in deze audit.

Risico's

De belangrijkste risico’s die in deze audit onderzocht worden:   

  • het beheer van facilitaire middelen is ongestructureerd en inadequaat;   
  • aankopen verlopen niet volgens de wetgeving overheidsopdrachten.   
  • de organisatie misloopt inkomsten;   
  • inadequaat voorraadbeheer wat het risico op diefstal of misbruik vergroot;
  • randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de werken in eigen beheer zijn onvoldoende aanwezig.
Controleprogramma
Controleprogramma thema-audit Werken in eigen beheer bij de uitvoerende technische diensten