Single audit

Wat is single audit?

Single audit houdt in dat de werkzaamheden van verschillende controle-actoren op elkaar afgestemd worden. De controle-actoren wisselen ervaringen en informatie uit en bouwen daarop voort, met respect voor elkaars opdrachten en bevoegdheden.

Professionele interne auditdiensten werken zo veel als mogelijk in overeenstemming met de internationale standaarden van het Institute of Internal Auditors (IIA). Deze standaarden geven aan waaraan een degelijke interne auditdienst moet beantwoorden. Eén van die standaarden is dat een externe instantie elke vijf jaar evalueert of de auditdienst werkt conform de standaarden. Een dergelijke evaluatie wordt ook wel een Quality Assurance Review of een ‘audit-op-audit’ genoemd.