Privacyverklaring

Versie 1.2 van 5 juli 2019

Audit Vlaanderen respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemeen beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

Audit Vlaanderen
Havenlaan 88 bus 24
1000 Brussel
intern verzelfstandigd agentschap sui generis van de Vlaamse overheid
www.auditvlaanderen.be

Functionaris voor gegevensbescherming (FG/DPO)
Telefoon

02 553 45 55