Planning auditopdrachten bij de Vlaamse administratie

Hieronder vindt u een overzicht van de geplande auditopdrachten bij de Vlaamse administratie.

Overzicht van de geplande auditopdrachten bij de Vlaamse administratie in 2021
Auditopdracht Entiteiten
Thema-audit IT-beveiliging
 • Het Facilitair Bedrijf
 • Agentschap Digitaal Vlaanderen
 • De Vlaamse Waterweg
 • Agentschap Wegen en Verkeer

Interbestuurlijke audit Kustwacht
(in samenwerking met de Federale Interne Audit)

 • Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, Departement Landbouw en Visserij, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Omgeving
Procesaudit
 • Toerisme Vlaanderen
 • Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (dWVG)
 • Zorg en Gezondheid
 • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
 • Vlaamse Belastingdienst
 • Agentschap Natuur en Bos (ANB)
 • Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (dEWI)
 • Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
 • Flanders Investment & Trade (FIT) 
 • Onroerend Erfgoed
 • Departement Landbouw en Visserij (dLV)
 • Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)
 • Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
 • Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) 
 • Departement Onderwijs en Vorming (dOV) - Reserveopdracht
Risicomanagement
 • Departement Mobiliteit en Openbare Werken (dMOW)
 • Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DBuZa)
 • Departement Onderwijs en Vorming (dOV)
 • Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
 • Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT)
 • Het Facilitair Bedrijf (HFB)
Audit-op-audit
 • VDAB

Ondersteuning tvv. behalen ISAE 3402-attestatie
(Type I en II)

 • Agentschap Overheidspersoneel (AgO)
 • Departement Financiën en Begroting (DFB)