Planning auditopdrachten bij de Vlaamse administratie

Hieronder vindt u een overzicht van de geplande auditopdrachten bij de Vlaamse administratie.

Overzicht van de geplande auditopdrachten bij de Vlaamse administratie in 2021
Auditopdracht Entiteiten
Thema-audit IT-beveiliging
 • Agentschap Digitaal Vlaanderen
 • De Vlaamse Waterweg
 • Agentschap Wegen en Verkeer

Interbestuurlijke audit Kustwacht
(in samenwerking met de Federale Interne Audit)

 • Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, Departement Landbouw en Visserij, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Omgeving
Interbestuurlijke audit Fietspaden Nog te bepalen
Procesaudit
 • Toerisme Vlaanderen
 • Zorg en Gezondheid
 • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
 • Vlaamse Belastingdienst
 • Agentschap Natuur en Bos 
 • Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 
 • Flanders Investment & Trade
 • Onroerend Erfgoed
 • Departement Landbouw en Visserij 
 • Vlaams Energie- en Klimaatagentschap 
 • Vlaamse Milieumaatschappij 
 • Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
 • Departement Onderwijs en Vorming
Risicomanagement
 • Departement Mobiliteit en Openbare Werken
 • Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
 • Departement Onderwijs en Vorming
 • Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
 • Het Facilitair Bedrijf
Audit-op-audit
 • VDAB

Ondersteuning tvv. behalen ISAE 3402-attestatie
(Type I en II)

 • Agentschap Overheidspersoneel
 • Departement Financiën en Begroting