Over Audit Vlaanderen

Op 1 januari 2014 ging het agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) op in het agentschap Audit Vlaanderen. Audit Vlaanderen voert zowel audits uit in de lokale besturen als bij de Vlaamse administratie (auditdecreet 5 juli 2013). Daarnaast sensibiliseert en informeert Audit Vlaanderen deze organisaties rond risicobeheersing.

IAVA voerde reeds audits uit sinds 2001. Audit Vlaanderen is dus een jong agentschap, dat verder bouwt op de jarenlange ervaring van het IAVA.

Vacatures

Wil je aan de slag bij Audit Vlaanderen? Ontdek hier onze vacatures. 

Maak kennis met Audit Vlaanderen en zie hoe audits in lokale besturen verlopen: filmpje 'Samen beter werken'.

Missie

Audit Vlaanderen ondersteunt lokale besturen en de Vlaamse administratie bij de beheersing van financiële, wettelijke en organisatorische risico's. Wij zijn daarbij een onafhankelijke, bekwame en objectieve partner.

Zo creëert Audit Vlaanderen een toegevoegde waarde bij de uitbouw van efficiënte, effectieve, ethische en kwaliteitsvolle organisaties.

Twee auditcomités garanderen de onafhankelijkheid van Audit Vlaanderen: het auditcomité van de Vlaamse administratie en het auditcomité van de lokale besturen. 

Deze comités waarborgen de aansturing, de opvolging, de controle en het toezicht door middel van een ondernemingsplan. Beide auditcomités kunnen de Vlaamse Regering adviseren.

U heeft een vermoeden van onregelmatigheden zoals fraude of corruptie in uw organisatie? Lees hier wat u kan doen.

Opdracht

Audit Vlaanderen evalueert het systeem van organisatiebeheersing van de Vlaamse administratie en van de lokale besturen en formuleert hierover aanbevelingen.

Bij het evalueren van het systeem van organisatiebeheersing is de focus het beoordelen van:

  1. het bereiken van de doelstellingen
  2. het naleven van wetgeving en procedures
  3. de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie
  4. het efficiënt en economisch gebruik van middelen
  5. de bescherming van activa
  6. het voorkomen van fraude

Audit Vlaanderen kan op eigen initiatief of op vraag van derden ook forensische opdrachten uitvoeren bij de entiteiten waarvoor ze bevoegd is. Dit gebeurt bij vermoedens van onregelmatigheden (bv. fraude). Op vraag van de minister-president of de Vlaamse Regering kunnen ook forensische opdrachten uitgevoerd worden bij een kabinet van een lid van de Vlaamse Regering.

De evaluatie van Audit Vlaanderen

Audit Vlaanderen werkt volgens de standaarden van het International Institute of Internal Auditors. Een vijfjaarlijkse externe evaluatie is een van de normen van dat instituut. Daarom voerde FSV Risk Advisory in 2021 een kwaliteitsbeoordeling of Quality Assurance Review (QAR) uit van Audit Vlaanderen.

Lees meer over de resultaten van de QAR die uitgevoerd werd in 2021.