Klokkenluiden

We spreken van klokkenluiden wanneer personeelsleden vermoedens van onregelmatigheden (bv. fraude, corruptie, enz.) over hun organisatie melden aan instanties die hiertoe actie kunnen ondernemen.

Wat doet Audit Vlaanderen?

Als een klokkenluider Audit Vlaanderen op de hoogte brengt van onregelmatigheden, wordt eerst een grondig vooronderzoek gevoerd. Elementen zoals de betrouwbaarheid van de melding en de noodzaak en hoogdringendheid van een onderzoek bepalen of een forensische audit wordt uitgevoerd.