Jaarverslag 2020

2020 was een bijzonder jaar. Een jaar van mondmaskers dragen, handen ontsmetten en afstand houden. De wereldwijde pandemie zorgde voor een nieuwe manier van leven én werken, ook bij Audit Vlaanderen. En hoewel 2020 op alle vlakken anders was, kunnen we toch met een tevreden gevoel terugblikken op een jaar vol mooie resultaten.

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk te beperken, vond een nieuwe manier van werken zijn ingang bij Audit Vlaanderen. Fysieke vergaderingen werden virtuele ontmoetingen en de digitalisering van onze werking kwam in een stroomversnelling terecht. Het coronavirus creëerde dan wel afstand, maar heeft ons online dichter dan ooit tevoren bij elkaar gebracht.

Audit Vlaanderen voerde in 2020 meer dan 100 audits uit: 82 audits uit bij de lokale besturen en 24 audits bij de Vlaamse administratie.

In samenspraak met en maximaal rekening houdende met de prioriteiten van de geauditeerden, werden ook onze auditwerkzaamheden zoveel mogelijk van op afstand georganiseerd. Niet altijd even evident, maar toch zijn we erin geslaagd om onze auditplanning van 2020 grotendeels te realiseren. Dit was niet mogelijk geweest zonder de constructieve medewerking van de mensen en organisaties uit onze werkterreinen.

Ook de beide auditcomités, respectievelijk het Auditcomité van de Vlaamse administratie en het Auditcomité van de lokale besturen, hebben in 2020 de stap gezet naar virtuele vergaderingen. Samen met Audit Vlaanderen zijn de auditcomités er ook in geslaagd om hun jaarprogramma’s af te werken.

Audit Vlaanderen en de auditcomités kijken uit naar een toekomst waar opnieuw plaats is voor fysieke, maar veilige bijeenkomsten. We bedanken graag alle geauditeerde organisaties en onze medewerkers voor de bijzonder goede samenwerking in het afgelopen jaar.

Veel leesplezier!