Jaarlijkse rapportering over organisatiebeheersing

Elk jaar moet de algemeen directeur op uiterlijk 30 juni over organisatiebeheersing rapporteren aan het politieke niveau. Zo is het management transparant over de wijze waarop de organisatie omgaat met de risico's die het behalen van de doelstellingen kunnen bedreigen.

Nota met concrete handvaten

Ter ondersteuning van deze decretaal verplichte rapportering, schreven vertegenwoordigers van VVSG, VVP, Audio, ABB en Audit Vlaanderen hierover een nota met concrete handvaten. Je vindt daarin ook een verwijzing naar goede praktijken op dit vlak.

Zoals de Leidraad Organisatiebeheersing voor lokale besturen een model is dat ondersteuning biedt bij de versterking van organisatiebeheersing, biedt deze nota ook bredere inspiratie om aan de slag te gaan met dit thema en hierover helder te rapporteren. 

De nota is samengevat in deze diavoorstelling die Audit Vlaanderen eerder gebruikte tijdens een webinar over dit onderwerp.