Interbestuurlijke audits

Wat is een interbestuurlijke audit?

Een interbestuurlijke audit is een audit van een proces/onderwerp dat zich op verschillende bestuursniveaus situeert: gemeentelijk, provinciaal en/of Vlaams. In 2019 inventariseerde en prioriteerde Audit Vlaanderen in overleg met actoren uit het werkterrein een aantal interbestuurlijke processen en onderwerpen. In 2020 startte de eerste interbestuurlijke audit op.

Audit Vlaanderen wil met een interbestuurlijke audit aan de geauditeerde organisaties een rapport afleveren m.b.t. de eigen werking. Daarnaast wil Audit Vlaanderen tot globale conclusies en aanbevelingen komen rond de interbestuurlijke relaties tussen de betrokken bestuursniveaus. Deze conclusies worden verwerkt in een globaal rapport.