Globale rapporten

Globale rapporten geven de belangrijkste vaststellingen weer die tijdens audits naar voor kwamen.

Audit Vlaanderen heeft als doel om met de globale rapporten de organisatiebeheersing van de lokale besturen en de Vlaamse administratie te versterken.

Zo kunnen ook niet-geauditeerde organisaties zich informeren over de belangrijkste bevindingen en hiermee rekening houden bij de uitbouw van hun systeem van organisatiebeheersing.

Globale rapporten voor interbestuurlijke audits