Globaal rapport - thema-audit Werken in eigen beheer bij de technische dienst

Voorpagina globaal rapport thema-audit Werken in eigen beheer bij de technische dienst
Klik op de afbeelding om het globaal rapport te openen.
Globaal rapport

In 2021 voerde Audit Vlaanderen de thema-audit werken in eigen beheer bij de technische dienst uit bij 10 lokale besturen.  Audit Vlaanderen geeft de belangrijkste bevindingen uit de audits die relevant zijn voor alle lokale besturen weer in een globaal rapport. In dit globaal rapport leest u onder andere: 

 • wat de verwachtingen zijn zodat technische diensten hun werken in eigen beheer degelijk kunnen organiseren, uitvoeren en evalueren; 
 • wat de belangrijkste conclusies zijn van deze thema-audit; 
 • welke verbeterpunten er zijn voor het proces van de werken in eigen beheer bij de technische diensten; 
 • hoe u als lokaal bestuur zelf aan de slag kan om dit proces beter te beheersen. 
Aanpak

De technische dienst is de grootste dienst in heel wat lokale besturen en werkt met aanzienlijke budgetten en middelen. In deze thema-audit ging Audit Vlaanderenna hoe een aantal risicos bij de afhandeling van werken in eigen beheer bij de technische dienst van een lokaal bestuur worden ingeperkt. Ook de aanpak van een aantal ondersteunende processen gelinkt aan het proces van de afhandeling van de werken in eigen beheer bij de technische dienst, kwamen aan bod.  

Vaststellingen

Audit Vlaanderen stelde vast dat de risico’s bij het afhandelingsproces van werken in eigen beheer bij de technische dienst onvoldoende onder controle zijn. 

Volgende bevindingen belemmeren een efficiënte, integere en kwaliteitsvolle aanpak en verloop van het proces van werken in eigen beheer, uitgevoerd door de technische dienst:  

 • onvoldoende aandacht voor organisatiecultuur wat een nefaste impact heeft op werking technische dienst
 • onvoldoende lange termijnplanning van de werken in eigen beheer
 • nood aan uitbouw van het voorraadbeheer
 • belangrijke hiaten in het toegangsbeheer
 • aankopen vormen een kritiek aandachtspunt 
 • onvoldoende zicht op (potentiële) inkomsten 
 • opvolging wagenpark en brandstofverbruik is ontoereikend
Aan de slag

Goede praktijken

De thema-audit definieerde 9 goede praktijken die inspiratie kunnen bieden om het proces omtrent werken in eigen beheer bij de technische dienst in uw lokaal bestuur verder te optimaliseren. Deze goede praktijken zijn hier terug te vinden. 

Online workshop

Schrijf u in om deel te nemen aan een online workshop op 19 mei 2022 om 14.00 uur in samenwerking met de bestuursscholen en VVSG. Tijdens de workshop bespreken we in groep aan de hand van een aantal concrete cases wat mogelijke extra beheersmaatregelen kunnen zijn en lichten we de belangrijkste vaststellingen uit deze thema-audit toe.

 • Doelgroep voor deze workshop zijn verantwoordelijken voor/binnen de technische dienst van een lokaal bestuur.
 • Voor meer praktische info over de workshop en de mogelijkheid tot inschrijven kunt u terecht op de website van VONK.