Globaal rapport - thema-audit Fusiebesturen

Voorpagina globaal rapport thema-audit Fusiebesturen
Klik op de afbeelding om het globaal rapport te openen.
Globaal rapport

In 2021 voerde Audit Vlaanderen de thema-audit fusiebesturen uit bij de 7 lokale besturen die sinds 1 januari 2019 gefuseerd zijn. Audit Vlaanderen geeft de belangrijkste bevindingen uit de audits en die relevant zijn voor alle lokale besturen weer in een globaal rapport

In dit globaal rapport leest u onder andere:

 • op welke manier de lokale besturen de fusie hebben aangepakt;
 • wat de belangrijkste conclusies zijn van deze thema-audit; 
 • welke geleerde lessen we kunnen meenemen naar toekomstige fusiebesturen;
 • hoe u als lokaal bestuur zelf aan de slag kan gaan met de goede praktijken uit deze thema-audit.
Aanpak

Met de thema-audit Fusiebesturen wil Audit Vlaanderen in de eerste plaats nagaan in hoeverre de nieuwe fusiebesturen een selectie van risico’s in de organisatie en dienstverlening hebben afgedekt. Daarnaast willen we ook leerpunten en goede praktijken meenemen naar de huidige en toekomstige fusiebesturen.

Concreet beoordeelden we volgende onderdelen in deze thema-audit:

 • Transitieaanpak
 • Organisatiestructuur
 • Externe dienstverlening
 • Organisatiecultuur
 • Aanpak organisatiebeheersing

Om alle zeven fusiebesturen mee te nemen in de auditplanning, werd een aanpak met twee sporen ontwikkeld:

 • Spoor 1 is een audit in detail waarvoor drie fusiebesturen werden geselecteerd;
 • Spoor 2 is een high-level audit met beperkte doorlooptijd en een hierop afgestemde aanpak, nl. begeleide zelfevaluatie. Hiervoor werden vier fusiebesturen geselecteerd.
Vaststellingen

Audit Vlaanderen kwam tot vijf belangrijke conclusies in dee thema-audit Fusiebesturen:

 • Nagenoeg alle fusiebesturen hanteerden een gestructureerde tot degelijke transitieaanpak.
 • Alle fusiebesturen maakten prioritair werk van het uitbouwen van een kwalitatieve dienstverlening op basis van een dienstverleningsmodel.
 • De organisatiestructuur is afgestemd op het dienstverleningsmodel en het verzekeren van de continuïteit van de werking.
 • Organisatiewaarden zijn belangrijk maar leven nog onvoldoende in de praktijk.
 • De aanpak van organisatiebeheersing is nog onvoldoende gestructureerd.
Aan de slag

Goede praktijken

De thema-audit definieerde 10 goede praktijken die inspiratie kunnen bieden om aspecten uit de onderzochte thema’s bij de fusiebesturen in uw lokaal bestuur verder te optimaliseren. Deze goede praktijken zijn hier terug te vinden. 

Webinar

Neem gratis deel aan één van de webinars die we op 21 en 25 april 2022 organiseren in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur en VVSG. Tijdens de webinars lichten we de belangrijkste vaststellingen en geleerde lessen uit deze thema-audit toe.