Gedragscode

De gedragscode is voor de auditoren van Audit Vlaanderen een richtlijn voor de invulling van onze missie. De kernprincipes van deze gedragscode zijn: onafhankelijkheid, objectiviteit, bekwaamheid en partner van de organisatie.

U vindt op deze pagina enkele verduidelijkingen bij de gedragscode. U kan ze ook hier downloaden in pdf-formaat.