Beoordeling organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen hanteert bij haar audits een beoordelingsschaal met vijf kleurcodes. Voor de beoordeling van de aanpak van organisatiebeheersing is een aangepaste legende ontwikkeld.

Beoordelingsschaal met kleurcodes

De verschillende kleuren in deze beoordelingsschaal verwijzen naar het niveau van maturiteit van de door Audit Vlaanderen vastgestelde aanpak van organisatiebeheersing door een lokaal bestuur. De betekenis van elke schaal is hieronder kort uitgelegd.

0

Onbestaand
Een adequaat kader ontbreekt en de organisatie rapporteert niet systematisch over organisatiebeheersing aan de raden. Ook door analyse onderbouwde verbeteracties zijn niet aanwezig.  

1

Ad-hocbasis
De organisatie neemt diverse initiatieven op vlak van de aanpak van organisatiebeheersing maar deze zijn nog onvoldoende adequaat (gekaderd, consistente toepassing, kwaliteitsvol).

2

Gestructureerde aanzet
De organisatie hanteert een (beperkt) kader en past dit in belangrijke mate toe. De rapportering over organisatiebeheersing is consistent en degelijk.

3

Gedefinieerd
De organisatie hanteert een adequaat kader dat overwegend goed wordt toegepast. De rapportering over organisatiebeheersing is al vele jaren degelijk. Het verbeteractieplan is onderbouwd door een actuele en adequate analyse. De aanpak van organisatiebeheersing wordt tussentijds bijgestuurd.

4

Beheerst systeem
De organisatie hanteert een adequaat kader, past dit consequent toe en rapporteerde de afgelopen drie jaar op degelijke wijze over organisatiebeheersing aan de raden. Het verbeteractieplan is onderbouwd door een actuele en degelijke analyse. De aanpak van organisatiebeheersing wordt systematisch geëvalueerd en bijgestuurd.