Auditcomités

Audit Vlaanderen wordt aangestuurd door twee auditcomités: één voor de Vlaamse administratie en één voor de lokale besturen.

De twee auditcomités garanderen de onafhankelijkheid van Audit Vlaanderen. Ze staan in voor de aansturing, de opvolging, de controle en het toezicht van het agentschap. Beide auditcomités kunnen advies geven aan de Vlaamse Regering.

Auditcomité van de lokale besturen
De leden van het auditcomité van de lokale besturen
 • Jean-Pierre Garitte (voorzitter van het auditcomité en onafhankelijk deskundige)
 • Pierre Berger (onafhankelijk deskundige)
 • Kathleen Desmedt (onafhankelijk deskundige)
 • Giselle Vercauteren (onafhankelijk deskundige)
 • Jan Leroy (op voordracht van VVSG)
 • Myriam Parys (op voordracht van VVSG)
 • Tom Vandeput (op voordracht van VVP)
 • Gert Eeraerts (waarnemer van de minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers)
De secretaris van het auditcomité van de lokale besturen
 • Joris Scheers (Hoofdadviseur-projectleider bij het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken)
Auditcomité van de Vlaamse administratie
De leden van het auditcomité van de Vlaamse administratie
 • Jean-Pierre Garitte (voorzitter van het auditcomité en onafhankelijk deskundige)
 • Johan Christiaens (onafhankelijk deskundige)
 • Lieze Moeyersons (onafhankelijk deskundige)
 • Iwona Muchin (onafhankelijk deskundige)
 • Miet Vandersteegen (vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering)
 • Myriam Parys (vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering)
 • Martin Ruebens (vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering)
Secretaris van het auditcomité van de Vlaamse administratie
 • Joris Scheers (Hoofdadviseur-projectleider bij het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken)