Ad-hocaudits

Wat is een ad-hocaudit?

Een ad-hocaudit is niet gebaseerd op een risicoanalyse en wordt alleen uitgevoerd bij de Vlaamse administratie.

Audit Vlaanderen voorziet voor de Vlaamse administratie ruimte in de jaarplanning voor ad-hocaudits. Gelet op de beperkte capaciteit van Audit Vlaanderen, besliste de Vlaamse Regering op 17 februari 2012 dat deze opdrachten door de aanvrager vergoed worden. Ad-hocaudits kunnen door de Vlaamse Regering of een lid ervan, leidend ambtenaren of voorzitters van de decentrale auditcomités aangevraagd worden.

De aanvraag voor een ad-hocopdracht binnen de Vlaamse administratie wordt gericht aan de administrateur-­generaal van Audit Vlaanderen die over de uitvoering ervan een beslissing treft volgens door het auditcomité van de Vlaamse administratie goedgekeurde criteria.